BIO

Eline Sundal, f. 1976, cellist komponist og sceneformidler.

Hun formidler bredt fra en tradisjonell konsertform til et mer eksperimentelt musikalsk sceneuttrykk.
Repertoaret hennes strekker seg fra klassiske kjerneverk for solo cello og kammermusikk, til samtidsmusikk og egne komposisjoner.

I tillegg til sitt virke som klassisk musikkutøver, har Eline etablert seg som en scenisk musiker som stadig utvikler nye formidlingsformer hvor improvisasjon står sentralt. Ut fra dette har hun også de siste årene utviklet et sterkt komposisjonsarbeid for kor og ensemble.

Eline arbeider hovedsaklig i tre formidlingsformer: Sceniske konserter (nær den tradisjonelle konsertformen), teaterkonsert (et balansert møtepunkt mellom tekst og musikk) og tverrfaglige teaterformer (teaterproduksjoner hvor flere uttrykk er likestilte med hverandre; musikk, dans, tekstarbeid, visuell kunst etc). Felles for disse er at hun utforsker et musikalsk klangspråk med utvidede og eksperimentelle instrumentale og vokale teknikker.

I samarbeid med ulike faguttrykk og kunstnere jobber hun i krysningspunktet mellom disse sceneformene, hvor   musikken tilføres stadig nye impulser.

Eline Sundal er en berikelse for norsk musikkliv og en musiker helt utenom det vanlige. Hun utfordrer seg selv, sine medspillere og publikum med en nyskapende tilnærming til musisk formidling.

Trond Wika, Helgeland sinfonietta , oktober 2009

Foruten sine solo produksjoner, samproduserer Eline også med ulike institusjons teater og musikkensmebler. Blant disse er forestillingen MAGNET fra 2014 med regissør Trond Birkedal ved Hordaland teater og VilVite-senteret i Bergen. Produksjonen var et tverrfaglig samarbeid mellom kunsten og vitenskapen, og et banebrytende samarbeid for alle parter involvert.

Prosjektet var hennes første samproduksjon av typen tverrfaglig oppsetning, hvor hun i tillegg til å være utøver også stod som komponist og medprodusent.

I utviklingen av nye formidlingsformer som scenisk musiker, og i etableringen og utviklingen av nye metoder for tverrfaglige produksjoner oppstår det stadig nye samarbeid. Nye metoder utvikles stadig i utforskningen av ulike sceneformidlingsformer som for eksempel "Actor-musicianship", hvor  hun en sterk pådriver til å videreformidle og bygge en nisje som "skuepiller-musiker" her i Norge.

En slik tverrfaglig scenekunstform er i dag en yrkestittel i England, hvor skuespillere og musikere deler et felles metodeskrin for formidling i møtepunktet mellom de to uttrykkene. Elines ambisjon er å videreutvikle metoder utfra denne praksisen -  med ulike ensembler så vel som soloproduksjoner her i Norge.

 

"Actor-Musicianship" er en sceneformidlingsform mellom tekst og musikk, delvis nedarvet fra den poske regissøren Konstantin Sergejeritsj Stanisalavskij (f. 1938).


Fra artikkelen "Skuepiller-musiker..." i magasinet Musikkultur utgave 3 og i Scenekunst.no (2013)

 Utdannelse

Eline startet sin celloundervisning med sin far Alfred Sundal i 11 årsalderen. I en alder av 15 kom hun inn på  Griegakadaemiet i Bergen sitt hospitantprogram, og fullførte en grunnutdanning i musikk og  cello ved instituttet i 1997.Lærere var Sally Guenther, Sebastian Dørfler og Aage Kvalbein ved Norges musikkhøyskole hvor hun også tok timer i denne perioden.

I 1997 påbegynte hun en Bachalor ved Guildhall school of Music and Drama med cello professor Leonard Stehn, improvisasjonsstudier med David Dolan og bi-instrument sang med Susan McCulloch.

Av andre lærere inkluderer Lars Inge Bjærlestam, Guido Vecki, Thorleif Thedeen, og Mats Rondin.

Andre samarbeids aktører inkluderer :

 • Festspillene i Bergen
 • Rikskonsertene
 • Borealis
 • Den kulturelle skolesekken
 • Vinterlysfestivalen, Nordland teater
 • Stamsund internasjonale teaterfestival
 • Karoline Krüger ensemble
 • Bodø sinfonietta
 • Musikkfestuka, Bodø
 • Nordland teater
 • Hordaland teater
 • MassMoCa USA, samtidsmusikkfestival; Regi av ensemblet Bang on a can
 • David Dolan - Klassisk improvisasjonsduo med konsertpianist bosatt i London
 • ELiDA - sceneduo med skuespiller Ida Løken
 • VilVite senteret i Bergen