WORKSHOPS

1

KURS I TEATER OG MUSIKK
Dette kurset er for grupper som ønsker påfyll fra musikk- og teaterverdens spennende metodeskrin

HVEM: Grupper og ensembler (som kor og teaterensembler)

HVOR: I et stort åpent rom som samfunnshus eller gymsal

KURSHOLDERE: Eline Sundal og Ida Løken

BOOKING: elinesundal@gmail.com / 0047 45285441

PRISER: kr 15.000 for to dagers kurs lørdag til søndag fra kl 10:00-16:00

NB: Vi tilbyr kurs i hele Norge. Da vil kost og losji påløpe etter statens satser, og reiseutgifter må dekkes av oppdragsgiver.

 

INNHOLD: 

Dette kurset er for deg/dere som ønsker å ha mye moro. Du kommer til å lage lyder du ikke trodde var mulig, og formidle tekster du trodde du aldri turde. I det hele tatt vil vi at dere skal finne musikkens og språkets kreative kraft.
Kurset ledes av Eline Sundal, komponist og musiker, sammen med duo-partner Ida Løken, som i tillegg til å være skuespiller arbeider primært med tekst og har en svært musikalsk tilnærming til sitt arbeid.
 
Blant metodene vi er innom er Suzuki dramaøvelser, kontaktimprovisasjon og diverse ulike musikalske og teatralske
improvisasjonsmetoder.
Kurset ble gjennomført for første gang ved Polarsirkelen videregående skole for 2.trinns dramaklasse - med stor suksess.
 
Det er mye jeg kommer til å ta med meg til andre produksjoner. Vi gleder oss til å vise frem det vi har arbeidet med under festivalen.
Marte fra andre klasse ved Polarsirkelen videregående skole under workshopuke med Sundal og Løken.
Ranablad den 15 februar 2014
Jeg har aldri turd å synge foran noen i klassen før. Men her glemte jeg å være redd, for vi gjorde så mange rare leker.
Stine fra andre klasse ved Polarsirkelen videregående skole under workshopuken i februar 2014.


 

 

2

KURS I IMPROVISASJON 
Dette er et kurs i improvisasjonsteknikker for de fleste ensembler og grupper

 

HVEM: Musikkensembler og kor, tverrfaglige sammensatte grupper

HVOR: I et stort åpent rom som samfunnshus eller gymsal

KURSHOLDER: Eline Sundal

BOOKING: elinesundal@gmail.com / 45285441

 

PRISER: 6000 kr for helgekurs lørdag til søndag kl.10:00-16:00

 

INNHOLD:

Som improvisasjonsmusiker med sang som biinstrument, er dette kurset utarbeidet for kor og vokalarbeid.

Vi arbeider vi med 

  • Rytmikk 
  • Klang og intonasjonsarbeid
  • Treklanger og akkordstrukturer
  • Ensemble og timing

Sentralt i kursinnholdet står improvisasjonsmetoden ”Soundpainting”, som er et musikalsk tegnspråk innenfor fri improvisasjon. Metoden er utviklet av amerikaneren Walter Thompson i 1974 og er svært godt egnet for alle ensembler som arbeider med og utrykker et improvisert formspråk.

Metoden egner seg for alle aldersgrupper og nivåer og gir både meg som kursleder og deltakerne mulighet til å arbeide med hva ensemblet enn skulle ha behov for. Det appellerer også til lek og moro, og gjennom dette får vi kontakt med et intuitivt musikalsk språk som ofte kan være svært frigjørende.

“SOUNDPAINTING er et komposisjons/dirigeringsspråk skapt og utviklet av New York-komponisten Walter Thompson for instrumentalister, dansere, skuespillere, diktere og visuelle kunstnere som arbeider innenfor strukturert improvisasjon. På det nåværende tidspunkt består språket av mer enn 750 tegn (”gestures”) som blir signalisert av komponisten/dirigenten for å indikere hva slags improvisasjon han/hun ønsker fra utøverne. Komposisjonens struktur oppnås gjennom parametrene som hvert sett med signaliserte tegn består av. Soundpainting er komposisjon i sanntid.”

Hentet fra nettstedet www.soundpainting.com

 

Jeg har som mål å veilede korets dirigent på kurset, slik at enkle grunntegn kan brukes videre og utvikles i koret. Det er derfor viktig at korets dirigent er tilstede og deltar i arbeidet for å videreetablere disse verktøyene.

Vi arbeider gjerne med korets repertoar.

3

INSTRUMENTALUNDERVISNING JUNIOR 3-10

 

HVEM Barn fra 3 år

HVOR Privat hos lærer eller hjemme hos eleven.

 

PRIS

12 timers kurs á 30 minutter kr 4500.

BOOKING: elinesundal@gmail.com / 0047 45285441

 

INNHOLD:

Gjennom mitt arbeid som pedagog for ulike kulturskoler og i møte med barn gjennom musikalsk instrumentaloppæring, kom jeg i 2008 over instrumental metodikken "Colorstrings" / "fargestrenger"

Fargestrenger er utviklet av brødrene Szilvay - en fiolinist og en cellist fra Helsinki, Finland.

Metoden er en svært leken form for musikalsk opplæring hvor barna gjennom lek, sang og en-linje-systemet gradvis spisser sin forståelse av rytme, melodi og klang på instrumentet.

Motorisk beveger eleven seg over hele instrumentet fra første time, ved hjelp av et visualiseringskart bestående av fugler, måne og sol som deler instrumentet inn ved hjelp av overtoner.

I tillegg er metoden god fordi den er rettet mot barnets førskolestadium hvor barnet lærer å tegne et  skriftspråk som er knyttet opp mot klang og kjente begreper i barnet verden. Sentralt står de fire primærfargene ( for hver streng).

Metoden er spesielt godt egnet for gruppeundervisning hvor jeg innfører dramaøvelser og visuell lek. Barn lærer også ofte best sammen med andre barn.

Metoden er svært kjent og mye brukt i Finland, England og andre europeiske land.

 

4

INSTRUMENTAL UNDERVISNING I CELLO (ALLE ALDRE)

HVEM: Alle aldre

HVOR: privat hos lærer


Priser og kurstilbud:

12 timers kurs á 60 minutter kr 7200,-

12 timers kurs á 40 minutter kr 6480,-

Drop in etter avtale - ta kontakt.

BOOKING elinesundal@gmail.com / 0047 45285441

 

INNHOLD:

I en tradisjonell instrumentalopplæring i cello er jeg åpen for å ta i bruk en rekke ulike metoder og repertoarer som passer den enkelte elev.

Enten du er nybegynner eller er mer avansert på cello, er jeg opptatt av å veilede deg i

  • En teknisk oppbygging av din fysikk med instrumentet (balanse, tyngdepunkt og frihet i bevegelse)
  • En grundig opplæring i notekunnskap og gehør
  • Lek gjennom improvisasjon (valgfritt)
  • Et variert repertoar og kammermusikk 
  • Evnen til å spille med andre og oppleve en ekte musikkglede.

 

NB: Du må ha eget instrument!